Vagyonvédelem

A Human Sec Kft. magas követelményeket támaszt minden munkatársával szemben. Vagyonőreink szakképzett, feddhetetlen előéletű személyek. Felvételüket életmódvizsgálat és alkalmassági teszt előzi meg. Munkájukat, megfelelő szakmai irányítás és ellenőrzés mellett, a 2005.évi CXXXIII. törvény, illetve a szolgálati helyre kiadott konkrét őrutasítás alapján végzik.

Cégünk számára az „eredményes működés” nem csak egy szlogen, hiszen valamennyi megbízásunknál havi szinten mérjük azt, hogy munkánkkal milyen módon és milyen értékben (pl.: lopás dokumentált megakadályozása) járultunk hozzá Partnereink sikereihez. A folyamatos fejlődés érdekében rendszeresen konzultálunk Partnereinkkel az esetleges vagyonvédelmi kockázatokról és a kezelésük lehetséges módjairól.

Megbízóinkat tevékenységünkről és számszerűsített eredményeinkről havonta Szakmai Jelentésben tájékoztatjuk.

ÉLŐERŐS VAGYONVÉDELEM

A Human Sec Kft. objektumőrzési ágazata portaszolgálattal, élőerős őrzéssel biztosítja a Megbízó által kijelölt terület és létesítményeinek védelmét, állapotmegóvását, a kármegelőzést, továbbá váratlan események bekövetkezése esetén a vagyonmentést és a kárenyhítést.

2.1.1 Kereskedelmi vagyonvédelem

A kereskedelmi vagyonvédelem a vagyonvédelem egyik legösszetettebb területe.
Munkatársaink kiváló szakmai, és munkakörüknek megfelelő jogi, valamint kommunikációs ismeretekkel rendelkeznek. Fontos, a vásárlói, dolgozói és beszállítói visszaélések elleni határozott és eredményes fellépés. Azonban elengedhetetlen a szakmai hozzáértésen felül a kulturált megjelenés, az udvarias magatartás, az emberi hang.

Cégünk kiemelkedő figyelmet fordít a dolgozóink kiválasztására, felkészítésére, képzésére, és ruházatára egyaránt. Munkatársaink számos üzletben, logisztikai bázison, és szinte valamennyi meghatározó kereskedelmi üzletlánc egységeiben látnak el vagyonvédelmi tevékenységet.


2.1.2 Objektumvédelem

Az értékek megfelelő védelme napjainkban egyet jelenthet akár a versenyképesség megtartásával, annak fokozásával. A nem megfelelő, vagy nem költséghatékony vagyonvédelmi szolgáltatás igénybe vétele viszont – az ebből eredő károkat is figyelembe véve – jelentősen ronthat piaci pozíciónkon.

A Human Sec Kft. személyre szabott, költséghatékony szolgáltatásai garantálják a kívánt biztonsági szintet, így járulva hozzá partnereink sikeres működéséhez. A Human Sec Kft. pontosan meghatározza azt, hogy az Ön, vagy cége értékeinek költséghatékony védelme milyen módon valósítható meg. Kialakítja a szükséges védelmi rendszert, és eredményesen működteti azt.

2.1.3 Személyvédelem

Cégünk a személyvédelem speciális feladataira felkészített szakembergárdájával vállalja az igény szerinti teljes körű, vagy részleges védelmi feladatok végrehajtását. Tevékenységünk során a mindenkor hatályos jogszabályokra épülve optimalizáljuk az élet, testi épség, emberi méltóság megőrzését, a fizikai és technikai védelmet. Az eredményességet és hatékony védelmet az összeszokott csapatmunka garantálja, ez egyben záloga a személy elleni támadás esetén az azonnali közbeavatkozással történő támadás elhárításnak, a védett személy menekítésének, a támadó személyek elfogásának és semlegesítésének.

2.1.4 Rendezvénybiztosítás

Cégünk vállalja

  • Közösségi és magánrendezvények, közéleti eseményekhez kapcsolódó programok külső-belső biztosítását;
  • A rendezvény területéhez tartozó létesítmények és területek (parkoló) őrzését, védelmét;
  • VIP személyszállítás és személykísérés megszervezését, lebonyolítását;

Megbízónk igényeinek megfelelően a rendezvények előkészítésénél biztonsági tanácsadást, helyszínfelmérést és kockázatelemzést végzünk, illetve javaslatot teszünk az esetlegesen felmerülő plusz biztonsági intézkedésekre.