Parkolás

PARKOLÁS ÜZEMELTETÉS

A parkolási létesítmények illetve cégek üzemeltetése, vezetése sok kihívást jelent a menedzsment számára. Ez sok esetben abból adódik, hogy a társadalom egynek kezeli az utcai és az utcán kívüli üzemeltető cégeket.

Hiszünk abban, hogy módszereinkkel hosszútávon elérhető, hogy az ügyfelek megértsék a különbséget a kétfajta üzemeltetés között és előtérbe helyezzék a parkolóházakat és mélygarázsokat. Az ehhez szükséges stratégiai megközelítésre kialakításában közel 10 éves szakértelem birtokában vállalkozunk.

PARKOLÓ HASZNOSÍTÁS

Ingatlanfejlesztő cégek gyakori problémája, hogy az ingatlanfejlesztési projekt keretében megvalósult parkolóhelyeket nem tudják értékesíteni, mivel azt a jelenlegi jogi szabályozás nem minden esetben teszi lehetővé hitel felvételét. A Human Sec Kft. tapasztalatának köszönhetően számos alternatívát tud kínálni a projektfejlesztők tulajdonában maradt teremgarázsok, foghíjtelkek hasznosítására. A lehetőségek között a különféle szolgáltatásokat kínáló bérparkolók kialakítása mellett sok egyéb alternatív hasznosítási lehetőség is szóba kerülhet. Befektető igények szerint a Human sec Kft. ellátja a létesítmény operatív üzemeltetését, az ügyfélkapcsolati feladtok ellátását, valamint a reklám és marketing tevékenység koordinálását.

A különféle kontrolling eszközöknek köszönhetően a parkoló vagy garázs üzemeltetése, üzletvitele átláthatóbbá és nyomon követhetővé válik. A problémák akár már keletkezéskor lokalizálhatók, vagy akár meg is előzhetők.

KONTROLLING SZOLGÁLTATÁSAINK

Szervezeti elemzés

Mi a kívánatos szervezeti struktúra az adott parkolási létesítményhez vagy rendszerhez? Hogy alakulnak a hierarchia szintek és jelentési kötelezettségek?

Üzemeltetés átvizsgálása

Túl magasak az üzemeltetési kiadások? A tervezett bevételi adatokat produkálja a létesítmény? Hogyan lehet az üzemeltetést úgy fejleszteni, hogy kifogástalan ügyfél kiszolgálást biztosítson, miközben a kiadások csökkenek a bevételek pedig nőnek? Hogyan kell egy üzemeltetési szerződést úgy strukturálni, hogy a tulajdonos érdekei védve legyenek?

Berendezések vizsgálata

Milyen állapotban vannak a parkolási, garázstechnikai berendezések? Milyen berendezések elérhetők a piacon? Melyik felel meg legjobban az adott célnak? Milyen az ár/érték arány?

A Human Sec Kft. valamennyi partnerével szorosan együttműködve, azok igényeivel, lehetőségeivel és a felmerülő kockázatokkal összhangban látja el parkolás ellenőrzési feladatait. Az alkalmazások megtervezésénél, parkolás ellenőrzési rendszereink kialakításánál minden esetben arra törekszünk, hogy a legteljesebb mértékben kizárjuk bármely jelentkező kockázati tényezők bekövetkezésének lehetőségét, illetve a minimálisra csökkentsük a keletkező károk mértékét. Ennek garanciája menedzsmentünk több éves tapasztalata és magas szintű technikai hátterünk.

UTCAI PARKOLÁS ELLENŐRZÉS

Fontos, hogy a parkolás ellenőrzési szolgáltatásokhoz olyan emberi erőforrás párosuljon, aki a helyszínen szakszerűen, a hatályos előírásoknak megfelelően és hatékonyan lép fel, ha arra szükség van, ezzel a felelősség bizonyos részét is átvállalva a Megbízótól.

Formaruhás parkoló őreink megjelenésükkel is azt tükrözik, hogy az adott területen ők az illetékes személyek, akik segítséget nyújthatnak bármilyen parkolási probléma esetén, illetve intézkedéskor a kellő tekintéllyel képviselik a Megbízót.
Az olyan területeken, ahol az adott környezettel, illetve a Megbízó üzletpolitikájával nem fér össze a formaruhás megjelenés, ott civil ruhás munkatársak is biztosíthatják a megfelelő hatékonyságú parkolás ellenőrzési feladatellátást. Még a formaruhás szolgáltatás a prevenciót, a civil ruhás megjelenés a felderítést támogatja.

KÖZPONTOSÍTOT BACK OFFICE

Központosított Back Office Management és jelentéskészítés (GPRS kapcsolat – valós idejű kommunikációt biztosít a parkoló őrök és a központ között. Központi munkatársaink, ügyeleteseink azonnali reagálást biztosítanak a parkoló őrök bármilyen szakmai kérdésére, bármilyen problémáinak megoldására.

A központosított back office garanciát jelent a különböző megbízóink adat-, információ- és titokvédelmi elvárásaira, ugyanis egymástól teljesen elkülönítve kezeljük és tartjuk nyilván a különböző parkolás ellenőrzési területek szenzitív adatait. A különböző adatszolgáltatási kötelezettségeinknek szintén a kiépített, egymástól elkülönült rendszereink alkalmazásával tudunk eleget tenni, kizárva az különböző megbízók adatainak keveredését.

KIVÁLASZTÁSI- ÉS KÉPZÉSI RENDSZER

4.3.1 Kiválasztási rendszer

A Human Sec Kft. nagy sikerrel alkalmazza a munkatársai kiválasztása során azt a módszert, hogy nem a munkavégzés helye szerinti régiókból toboroz munkaerőt.

Tapasztalataink alapján a parkoló őrök lakhelyének vonzáskörzetében található parkolási zónákba a legtöbb esetben nem szerencsés helyi illetőségű parkoló őrt alkalmazni, ugyanis így kisebb mértékben áll fenn az összefonódás, összejátszás veszélye. A nem helyi régiókból kikerülő munkavállalók sok esetben sokkal fegyelmezettebb, tisztelettudóbb, becsületesebb és lojálisabb magatartást tanúsítanak, mint a helyi társaik, akik adott esetben megfordultak már szinte az összes lokális parkolás ellenőrzési cégnél.

Természetesen vannak olyan neuralgikus ponton található parkolási zónák, amelyek viszont a fenti szemlélettel ellentétben pont a helyi miliőből kikerülő parkoló őrt igénylik, aki ismeri a helyi viszonyokat, lakosokat, tipikus visszaélési formákat. Ezen esetekben – szoros, állandó jellegű ellenőrzéssel, kiemelt figyelemmel – hatékonyabban végzik a munkát a helyből kikerült parkoló őrök.

 4.3.2 Képzési rendszer

Munkatársaink képzett parkoló őrök, akiket a saját magunk által kifejlesztett képzési tematika szerint oktatunk, vizsgáztatunk, és gyakorlati betanítást is elvégezzük. A felvételi eljárás során intelligencia, pszichológia, szakmai és fizikai elvárásoknak kell megfelelniük. A felvételkor mindenre kiterjedő részletes és metodikailag felépített oktatásban részesülnek a felvételre kerülők. Ekkor azokat az ismereteket szerzik meg, amelyek a parolás ellenőrzési tevékenység alapfeladatainak teljesítésére készítik fel a jelentkezőket. A felvételt követően újabb oktatásokat tartunk munkavállalóinknak, ahol felkészítjük a leendő parkolási zónák, területük munkaköri feladataira, speciális sajátosságaira, valamint a Megrendelő általi elvárásokra.

A képzés során kiemelt hangsúlyt fektetünk az ügyfélbarát intézkedési kultúrára, viselkedési kódexre.  A havi rendszeres továbbképzéseinken, általános jogi és szakmai, valamint aktuális speciális szakmai kérdésekkel foglalkozunk. Gyakorlati szituációkat dolgozunk fel, elemezzük a tárgyhónap problémáit, és következtetéseket vonunk le belőlük.

JOGI HÁTTÉRTÁMOGATÁS

Ügyvédi irodával szerződtünk annak érdekében, hogy partnereink, megbízóink parkolás ellenőrzéssel kapcsolatos felmerülő problémáit hatékonyan, jogszerűen, eredményesen támogassuk, valamint a parkoló őreink tevékenységéből fakadó – jogi támogatást igénylő eseteket – azonnal le tudjuk reagálni.

Ennek érdekében 24 órás jogsegélyszolgálatunkkal támogatjuk a parkolás ellenőrzési rendszer back office részlegét